შპს იბეიკრედიტი ვალდებულია დაფაროს განვადება ან შეცვალოს ნივთი, თუ მისი დაზიანდება მოხდა ტრანსპორტირების დროს , სხვა შემთხვევები თანხმდება წინასწარ მომხმარებელთან.